O konferencji

Studenckie rozgłośnie radiowe od lat stanowią ważne centrum rozwoju kultury studenckiej w Polsce. Obecnie w miastach akademickich działa ponad 30 rozgłośni studenckich, w których młodzi ludzie stawiają pierwsze kroki w zawodzie dziennikarza i poznają niezwykłą atmosferę radia. Rozsiani po całej Polsce mają niewiele okazji, by spotkać się ze sobą i wymienić doświadczeniami. Dlatego też – jako kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna UG, Radio MORS – Mega Otwarte Radio Studenckie, Naukowe Koło Radiowców wraz z Radiem Gdańsk – zapraszamy redakcje i badaczy z całej Polski do Gdańska na Ogólnopolską Konferencję Naukową Rozgłośni Studenckich „Radioucze(L)ni”.

Celem Konferencji jest prezentacja działalności studenckich rozgłośni radiowych, integracja środowiska mediów studenckich oraz dyskusja wokół różnorodnych zjawisk medioznawczych, związanych z radioznawstwem, m.in.:

  • historia radiofonii studenckiej w Polsce i na świecie,
  • misja, cele, funkcje radia studenckiego,
  • popularność mediów studenckich,
  • radioznawstwo praktyczne i teoretyczne,
  • edukacja radiowa,
  • przyszłość dziennikarstwa radiowego.

W ramach Konferencji przyznawana jest także nagroda „Złotej Foki”  za najlepszą audycję radiową „Zapytaj o Polskę”, poświęconą 100-leciu odzyskania niepodległości.

Zapraszamy do Gdańska!

 

Organizatorzy: